Generalforsamling 2016

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I KNASTEN ONSDAG D. 28. SEPTEMBER 2016. Referent : Claus Bang 1 : Valg af dirigent. Morten Wolf blev valgt. 2 : Valg af to stemmetællere.      Christian Colstrup og Jens Madsen blev valgt. 3 : Bestyrelsens årsberetning v. formand Jens Madsen. Jens aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 4 : Fremlæggelse og…