Persondata-loven.

Knasten skal selvfølgelig også forholde sig til den nye persondata-lov. Vi bruger ikke børnenes personnumre, men kun fødselsdato og år. Ved indmeldelse skal forældrene udfylde en blanket, hvor barnets navn, klasse og fødselsdato oplyses. Desuden oplyses der om forældrenes adresse og telefonnummer. Knasten bruger adresserne i.f.m. opkrævning af kontingent og telefonnumrene til at kunne komme…